Home
Poljoprivreda

Opera® Max

Fungicidi

Odlično fungicidno djelovanje uz AgCelence® efekte

Fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ozimoj pšenici i jarom ječmu.

Prednosti

1. odlično fungicidno djelovanje u ozimoj pšenici i jarom ječmu

2. pokazuje AgCelence® efekte: veći urod, bolju otpornost na stres, povećanu efikasnost proizvodnje i poboljšanu tržišnu kvalitetu

Opera® Max

Kombinira 2 najunčikovitije grupe kemikalijaTriazol + Strobilurin

Kombinira najbolje iz obje grupe:

Epoksikonazol + f500

Najbolja zaštita koja je na raspolaganju

Opera® Max je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u ozimoj pšenici i jarom ječmu.

Profil proizvoda Opera® Max

KulturaOzima pšenica i jari ječam
Aktivne tvari85 g/l piraklostrobina = F 500
62.5 g/l epoksikonazola
FormulacijaSuspoemulzija (SE)
Raspoređivanje djelatne tvariSistemično, translaminarno i lokalno-sistemično
DjelovanjePreventivno i ljekovito
Količina primjeneNajviše 2 l/ha
Razdoblje primjeneRazvojni stadiji: 30-65
Preporučeno vrijeme primjeneIdealno u vrijeme pojavljivanja lista zastavice (FR 37/39)
Veličine pakiranja50 ml, 100 ml, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
PrimjenaU ozimoj pšenici u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha;

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum) i paleži klasa (Fusarium spp.).

U jarom ječmu u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), hrđe (Puccinia hordei), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) i paleži klasa (Fusarium spp.).

Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja. Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest.

  • široki spektar bolesti (visoka razina sigurnosti)
  • velika sposobnost liječenja (velika fleksibilnost vremena primjene fungicida)
  • dugotrajno djelovanje (djelotvornost traje ~50% duže u usporedbi s fungicidom azolom)
  • fiziološka korist (visoki prinos, visoka kvaliteta - protein, težina tisuću zrna, HL)

Ograničenja

Tretiranje po vjetrovitom vremenu potrebno je izbjegavati.

Primjena sredstva iz zrakoplova nije dopuštena.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvoja rezistentnosti uzročnika biljnih bolesti. Da bi se takav rizik smanjio, preporuča se na istoj parceli mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Karenca

35 dana za ozimu pšenicu i jari ječam.

Generalne informacije

Ime Opera® Max
Formuliranje Suspoemulzija (SE)
Sastojci 85 g/l Pyraclostrobin, 62,5 g/l Epoksikonazol
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

sistemično

Kod primjene sredstva Opera® Max moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Opera® Max ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 30 metara.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Opera® Max s drugim sredstvima za zaštitu bilja raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Informacije o kulturama i štetnicima

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Mrežasta pjegavost Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Pepelnica ječma Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Pepelnica ječma Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 1,2 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 500 l/ha; Sredstvo se na ozimoj pšenici i jarom ječmu primjenjuje od faze busanja do kraja cvatnje (BBCH 25 – 69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti i njihovoj pojavi u usjevu. Većina bolesti na žitaricama, na kojima je odobrena primjena, najčešće se suzbija od pojave zastavice do kraja klasanja. U sezonama kada se bolesti jače razvijaju u ranijim fazama razvoja usjeva, preporučljivo je prvo tretiranje obaviti ranije, od faze sredine busanja do sredine vlatanja.Palež klasa suzbija se u razdoblju cvatnje. U uvjetima naročito povoljnima za razvoj paleži klasa (prohladno, kišovito vrijeme u razdoblju klasanja i cvatnje), preporučljivo je sredstvo OPERA MAX primijeniti u kombinaciji s nekim drugim sredstvom koje ima jači učinak na ovu bolest. Maksimalni broj primjena na ozimoj pšenici i jarom ječmu u jednoj vegetacijskoj sezoni je dva puta. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta, preporučeni razmak između primjena je 21 dan.
Početak stranice