Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Pyramin® WG

Herbicidi

Aktivna tvar: 650 g/l kloridazon

Visoko selektivan i kontaktno-sistemičan zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj, stočnoj repi i cikli.

Prednosti

Prednost uporabe pripravka Pyramin® WG je u univerzalnom načinu primjene:

1. prije sjetve

2. poslije sjetve, a prije nicanja

3. poslije nicanja šećerne repe

Generalne informacije

Ime Pyramin® WG
Formuliranje močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju
Sastojci 650 g/l Kloridazon
Etiketa Pyramin_WG
Sigurnosno tehnički list / MSDS PYRAMINWG

a) prije sjetve u aridnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm), primjenom u količini od najviše 4 kg/ha uz utrošak vode 100 - 400 l/ha (400 g sredstva u 10 - 40 l/ha)

b) nakon sjetve a prije nicanja u humidinijim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina većom od 750 mm) u količini 3 kg /ha (300 g na 1000 m2) na lakšim i srednje teškim tlima, te 3,5 - 4 kg/ha (350-400 g na 1000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima. Za suzbijanje travnih korova može se miješati sa sredstvima na osnovi S-metaklora i dimetenamida-p.

c) nakon nicanja tretirati treba sa količinama u dvije (1,5 + 1,5 kg/ha (150 g na 1000m2)) do tri (1,0 + 1,0 + 1,0 kg/ha (100gna 1000 m2)) razdvojene primjene. Prvo tretiranje u količini 1 kg/ha obaviti kada su korovi razvili kotiledone do 2 prava lista, a šećerna i stočna repa su u stadiju kotiledona.

Naknadni tretmani su također u ranim razvojnim stadijima korova, odnosno prije nego se razvijeniji korovi oporave od prethodnog tretmana. U kotiledonima šećerne i stočne repe u kombinacijama tretira se s sredstvom Pyramin WG s količinom od 1 kg/ha uz 1 l/ha sredstva na osnovi fenmedifama (16%) ili fenfedifama/desmedifama (8% / 8%).

Cikla kod prvog tretiranja treba imati barem jedan par razvijenih pravih listova. Razmaci tretiranja su 5 - 15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim uvjetima, odnosno o porastu šećerne repe i korova.

Primjena biljnih i mineralnih uljnih sredstava te okvašivača preporuča se u posebno nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koje se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija.

Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati sredstvo Pyramin WG u količini većoj od 4 kg/ha svake treće godine na istoj površini.

Sredstvo Pyrmin WG ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Radi proširenja spektra suzbijanja na:

a) širokolisne korove može se miješati s herbicidima na osnovi etofumesata, klopiralida, fenmedifama, desmedifama;

b) travne korove može se miješati sa cikloksidimom, fluazifop-p-butilom, kletodimom, kvizalofop tefurilom, propakvizafopom.

Početak stranice