Home
Poljoprivreda

Regalis® Plus

Regulatori rasta

Uzmite plus i uberite više nego očekujete!

Regalis® Plus je regulator rasta koji se koristi u voćarstvu, za usporavanje rasta izbojaka i smanjuje pojavu vodopija te ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodnosti, s popratnim djelovanjem na bakterijsku palež (Erwinia amylovora).

Prednosti

Regulator rasta, upravitelj usjeva i ojačivač biljaka u jednom proizvodu

Visoka fleksibilnost uporabe (individualan broj aplikacija i individualna doza)

Jednostavan za upotrebu - nisu potrebni aditivi koji su već inkorporirani u sam proizvod

Pouzdana efikasnost neovisna o kakvoći vode (tvrdoći vode)

Unaprijeđeno preuzimanje i širenje unutar same biljke

Odlična zaštita usjeva

Nema rezidua ukoliko se koristi prema BASFovoj pšreporuci

Generalne informacije

Ime Regalis® Plus
Formuliranje Vododispergirajuće granule (WG)
Sastojci 100 g/kg Prohexadion-Ca
Etiketa Etiketa proizvoda
missing label Sigurnosno-tehnički list

sistemično

Sredstvo Regalis® Plus sadrži proheksadion i koristi se kao regulator rasta na jezgričavom voću. Proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u sintezi giberelina, što usporava rast izbojaka i smanjuje pojavu vodopija. REGALIS PLUS ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodnosti.

Osim djelovanja na sintezu giberelina, proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u razgradnji flavonoida, koji se na taj način nakupljaju u biljci. Flavonoidi imaju važnu ulogu u aktivnim mehanizmima otpornosti biljaka prema biljnim patogenima. Zbog aktiviranja obrambenih mehanizama, sredstvo REGALIS PLUS pokazuje izraženi učinak na bakterijski palež (Erwinia amylovora) na jezgričavom voću.

Kod primjene sredstva Regalis® Plus moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Regalis® Plus ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 3 metra.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo Regalis® Plus ne smije se miješati sa sredstvima i folijarnim gnojivima na osnovi kalcija. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže karbonate ili bikarbonate savjetuje se oprez zbog mogućeg nastanka ugljičnog dioksida i/ili pjenjenja. O mogućnostima miješanja sredstva Regalis® Plus s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Početak stranice