Home
Poljoprivreda

Regalis®

Regulatori rasta

Aktivna tvar: 100 g/kg proheksadion-Ca

Koristi se za skraćenje rasta mladica u nasadima jabuka. Idealan je za integriranu zaštitu jabuke.

Prednosti

1. smanjena potreba za rezidbom

2. povećana kvaliteta i bolja obojenost plodova

3. reduciran volumen redova i bolja penetracija škropiva rezultira kvalitetniju aplikaciju i djelovanje fungicida i insekticida

4. mogućnost oblikovanja krošnje usmjerenim prskanjem

5. otpornost na bakterijsku palež (Erwinia amylovora)

6. smanjivanje pojave bolesti pri skladištenju plodova

Generalne informacije

Ime Regalis®
Formuliranje vododispergirajuće granule (WG)
Sastojci 100 g/kg Prohexadion-Ca
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

Regalis® je regulator rasta za značajno skraćenje rasta mladica nasada jabuka i krušaka, kada mladice imaju razvijenih pet listova (da nisu duže od 5-10 cm). Regalis® je namijenjen prvenstveno za sorte jabuka i krušaka intenzivnog rasta mladice. Regalis® ima popratno djelovanje na bakterijsku palež jezgričavih voćaka (Erwinia amylovora). Njegovom primjenom se povisuje intenzitet obojenosti plodova i smanjuje pojava bolesti kod uskladištenja. Kao regulator rasta, Regalis® se dozira prema sposobnosti rasta samih biljaka, koja ovisi o mnogim čimbenicima kao što su: sorta, podloga na koju je cijepljena, starost biljaka, broj formiranih plodova, mjesto (zemljopisni položaj, raspoloživo natapanje i hranjivost tla itd.). Sredstvo se mora primjenjivati tako da se zaštiti proizvodna ravnoteža biljaka. Zato se ne preporučuje tretiranje u kritičnom razdoblju za diferenciranje mladica za sljedeću godinu.

Regalis® se ne smije miješati s folijarnim gnojivima te s giberelinima. Prije primjene giberelina, treba proći najmanje 3 dana nakon primjene sredstva Regalis®. O mogućnostima miješanja s drugim sredstvima, raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Informacije o kulturama i štetnicima

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Krvava uš 1,25 kg na 750 l vode Može se primjeniti jednokratno kada mladice razviju pet listova (da nisu duži od 5-10 cm) u količini od 2,5 kg/ha ili dvokratno. Bolji rezultati se postižu dvokratnom primjenom: 1. tretman 3 do 5 razvijenih listova mladice jabuke, odnosno kada su mladice dužine 5 do 10 cm s 1,25 kg/ha; 2. tretman je tri tjedna poslije prvog tretmana, također s 1,25 kg/ha Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica jabuke 1,25 kg na 750 l vode Može se primjeniti jednokratno kada mladice razviju pet listova (da nisu duži od 5-10 cm) u količini od 2,5 kg/ha ili dvokratno. Bolji rezultati se postižu dvokratnom primjenom: 1. tretman 3 do 5 razvijenih listova mladice jabuke, odnosno kada su mladice dužine 5 do 10 cm s 1,25 kg/ha; 2. tretman je tri tjedna poslije prvog tretmana, također s 1,25 kg/ha Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Skraćenje rasta mladica nasada krušaka 1,25 kg pripravka u 750 l vode Može se primjeniti jednokratno kada mladice razviju pet listova (da nisu duži od 5-10 cm) u količini od 2,5 kg/ha ili dvokratno. Bolji rezultati se postižu dvokratnom primjenom: 1. tretman 3 do 5 razvijenih listova mladice jabuke, odnosno kada su mladice dužine 5 do 10 cm s 1,25 kg/ha; 2. tretman je tri tjedna poslije prvog tretmana, također s 1,25 kg/ha Najviše dva puta na istoj površini
Početak stranice