Home
Poljoprivreda

Medax® Top

Važan korak do stabilnog prinosa

Prednosti

  • Skraćuje i zadebljava stabljiku
  • Fleksibilna primjena manje ovisna o vremenskim uvjetima
  • Potiče rast korijena i povećava snagu biljke

Detalji o proizvodu

Ime Medax® Top
Formuliranje Koncentrat za suspenziju (SC)
Sastojci Mepikvat-klorid, Prohexadion-Ca

Medax® Top je regulator rasta koji se koristi na žitaricama.

O mogućnostima miješanja sredstva Medax® Top s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Jari ječam

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Ime Medax® Top
Formuliranje Koncentrat za suspenziju (SC)
Sastojci Mepikvat-klorid, Prohexadion-Ca

Medax® Top je regulator rasta koji se koristi na žitaricama.

O mogućnostima miješanja sredstva Medax® Top s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1,0 L/ha Sredstvo se primjenjuje od početka vlatanja do faze zastavičara (BBCH 30-39). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Zašto Medax® Top?

Primjenom kvalitetnog regulatora rasta osiguravamo ujednačenost usjeva, bolju stabilnost, bolje usvajanje hranjiva, bolju toleranciju na stres, izostanak polijeganja, manje gubitke u žetvi i u konačnici bolji prinos.

1. Skraćuje i zadebljava stabljiku

2. Fleksibilna primjena manje ovisna o vremenskim uvjetima

  • Jedini regulator rasta jednako učinkovit pri višim i nižim temperaturama
  • Medax® Top može se primjeniti od početka vlatanja pa sve do pojave lista zastavice. Najbolji rezultati postižu se primjenom u fazi prvog do drugog koljenca (BBCH 31-32).
  • Aktivan i pri oblačnom vremenu, otporan na ispiranje kišom već sat vremena nakon primjene

3. Potiče rast korijena i povećava snagu biljke

  • Poboljšava usvajanje hranjiva
  • Veća tolerancija na stres uzrokovana sušom i lošom strukturom tla, otporan na ispiranje kišom već sat vremena nakon primjene

Medax® Top osigurava do 50% manje polijeganje ječma u usporedbi sa standardnim regulatorima rasta i do 700 kg viši prinos.

Početak stranice