Home
Poljoprivreda

Regalis® Plus

Uzmite plus i uberite više nego očekujete!

Prednosti

Regulator rasta, upravitelj usjeva i ojačivač biljaka u jednom proizvodu

Visoka fleksibilnost uporabe (individualan broj aplikacija i individualna doza)

Jednostavan za upotrebu - nisu potrebni aditivi koji su već inkorporirani u sam proizvod

Pouzdana efikasnost neovisna o kakvoći vode (tvrdoći vode)

Unaprijeđeno preuzimanje i širenje unutar same biljke

Odlična zaštita usjeva

Nema rezidua ukoliko se koristi prema BASFovoj pšreporuci

Detalji o proizvodu

Ime Regalis® Plus
Formuliranje Vododispergirajuće granule (WG)
Sastojci 100 g/kg Prohexadion-Ca

sistemično

Sredstvo Regalis® Plus sadrži proheksadion i koristi se kao regulator rasta na jezgričavom voću. Proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u sintezi giberelina, što usporava rast izbojaka i smanjuje pojavu vodopija. REGALIS PLUS ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodnosti.

Osim djelovanja na sintezu giberelina, proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u razgradnji flavonoida, koji se na taj način nakupljaju u biljci. Flavonoidi imaju važnu ulogu u aktivnim mehanizmima otpornosti biljaka prema biljnim patogenima. Zbog aktiviranja obrambenih mehanizama, sredstvo REGALIS PLUS pokazuje izraženi učinak na bakterijski palež (Erwinia amylovora) na jezgričavom voću.

Kod primjene sredstva Regalis® Plus moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Regalis® Plus ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 3 metra.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo Regalis® Plus ne smije se miješati sa sredstvima i folijarnim gnojivima na osnovi kalcija. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže karbonate ili bikarbonate savjetuje se oprez zbog mogućeg nastanka ugljičnog dioksida i/ili pjenjenja. O mogućnostima miješanja sredstva Regalis® Plus s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Dunja

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za dunju je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.25 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za jabuku je 55 dana
Regulatori rasta jednokratno u količini 2.5 kg/ha ili dva puta u količini 1.25 - 1.50 kg/ha uz utrošak vode 200-1500 l/ha Primjenjuje se na dva načina: jednokratno - u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60 - BBCH 69) ili dva puta - prva primjena u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za jabuku je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.25 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za mušmulu je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za krušku je 55 dana
Regulatori rasta jednokratno u količini 2.5 kg/ha ili dva puta u količini 1.25 - 1.50 kg/ha uz utrošak vode 200-1500 l/ha Primjenjuje se na dva načina: jednokratno - u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60 - BBCH 69) ili dva puta - prva primjena u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za krušku je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za azijsku krušku Nashi je 55 dana
Ime Regalis® Plus
Formuliranje Vododispergirajuće granule (WG)
Sastojci 100 g/kg Prohexadion-Ca

sistemično

Sredstvo Regalis® Plus sadrži proheksadion i koristi se kao regulator rasta na jezgričavom voću. Proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u sintezi giberelina, što usporava rast izbojaka i smanjuje pojavu vodopija. REGALIS PLUS ublažava prekomjerno otpadanje plodova i pojavu alternativne rodnosti.

Osim djelovanja na sintezu giberelina, proheksadion blokira enzime koji sudjeluju u razgradnji flavonoida, koji se na taj način nakupljaju u biljci. Flavonoidi imaju važnu ulogu u aktivnim mehanizmima otpornosti biljaka prema biljnim patogenima. Zbog aktiviranja obrambenih mehanizama, sredstvo REGALIS PLUS pokazuje izraženi učinak na bakterijski palež (Erwinia amylovora) na jezgričavom voću.

Kod primjene sredstva Regalis® Plus moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Regalis® Plus ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 3 metra.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Sredstvo Regalis® Plus ne smije se miješati sa sredstvima i folijarnim gnojivima na osnovi kalcija. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže karbonate ili bikarbonate savjetuje se oprez zbog mogućeg nastanka ugljičnog dioksida i/ili pjenjenja. O mogućnostima miješanja sredstva Regalis® Plus s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za dunju je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.25 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za jabuku je 55 dana
Regulatori rasta jednokratno u količini 2.5 kg/ha ili dva puta u količini 1.25 - 1.50 kg/ha uz utrošak vode 200-1500 l/ha Primjenjuje se na dva načina: jednokratno - u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60 - BBCH 69) ili dva puta - prva primjena u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za jabuku je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.25 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za mušmulu je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za krušku je 55 dana
Regulatori rasta jednokratno u količini 2.5 kg/ha ili dva puta u količini 1.25 - 1.50 kg/ha uz utrošak vode 200-1500 l/ha Primjenjuje se na dva načina: jednokratno - u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60 - BBCH 69) ili dva puta - prva primjena u fazi od početka cvatnje do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za krušku je 55 dana
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena Karenca
Bakterija 1.5 kg/ha u dva tretiranja uz utrošak vode 200-1500 l/ha Prva primjena preporučuje se u fazi od početka do kraja cvatnje (BBCH 60-69), a druga primjena tri do četiri tjedna kasnije, najkasnije u fazi veličine plodova oko 10 mm do polovice pune veličine plodova (BBCH 71 - BBCH 75) Ukupna količina sredstva ne smije preći 3.0 kg/ha u jednoj sezoni Karenca za azijsku krušku Nashi je 55 dana
Početak stranice