Home
Poljoprivreda

Kontakt

Retengo

Fungicidi

Prednosti

Retengo® je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu: jaroj pšenici, ozimoj pšenici, mekoj pšenici, „durum“ pšenici, pšenoraži, ječmu, kukuruzu i suncokretu.

Retengo® predstavlja zaštitu suncokreta od bolesti

Suncokret je do sada predstavljan kao sirotinjska kultura. Donekle, i s pravom.

Kao kultura, ima značajne prednosti jer nije ''nježan'' kad je u pitanju agrotehnika, gnojenje i ukupna zaštita, tako da u dobrim i po pravilu sušnim godinama za njega, daje financijski rezultat ravan ili boljem od kukuruza. Problem je što su veliki potrošač hranjiva, pa poslije njega sve kulture treba pojačano gnojiti. Ovo se najviše odnosi za pšenicu, jer je ona najčešća u plodoredu iza suncokreta.

Sa suncokretom, obično, nema problema u tim početnim fazama razvoja, jer smo već polako apsolvirali tehnologiju proizvodnje. On lijepo nikne, raste i razvija se, procvjeta. Poslije cvatnje u precvjetavanju se već pojavljuju simptomi bolesti, pogotovo u nešto vlažnijim godinama kada i nastaju vidljive promjene na suncokretu. U našim uvjetima se znatno skraćuje period između precvjetavanja i pune zriobe. To vidimo po tome kako se cijela parcela ili njeni dijelovi brzo sasuše i postaju spremni za vršidbu, dok je drugi dio parcele još zelen. Razlog za to su napadi fitopatogenih gljiva, koje uzrokuju bijelu trulež (Sclerotinia sclerotiorum), crnu pjegavost (Alternaria helianti i Phoma macdonaldi) i sivu pjegavost (Phomopsis spp.). Ovaj skup patogena svake nam godine odnese veći dio prinosa, ali mi imamo jedinstveno rješenje za taj problem.

Od ove je godine tvrtka BASF na tržište Hrvatske uvela novi fungicid Retengo®. Registriran je kao sredstvo sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem koji je istovremeno i preparat koji ima jaku fiziološku učinkovitost na suncokret i kukuruz. Doza upotrebe je 0,8 l/ha za suncokret i 1 l/ha za kukuruz.

Kada je riječ o suncokretu, vrijeme prskanja je uvijek izazivalo raspravu. U drugim državama, a i kod nas u odnosu na dosadašnje iskustvo najbolje je prskati kada je visine oko 80 cm, jer je to moment kada traktor višeg klirensa može posljednji put ući u suncokret. Zašto bi mi to uopće i radili? Postoji više razloga za to:

1. Primjenom fungicida Retengo® spriječavamo napad gljiva koje izazivaju trulež i prisilno i prebrzo sazrijevanje suncokreta.

2. Fiziološke učinkovitosti koju izaziva ovaj fungicid su takve da se svako polje tretirano Retengom® prepoznaje golim okom

Kad se Retengo® usvoji u biljno tkivo, on regulira otpuštanje etilena i tako ne dozvoljava rano sazrijevanja suncokreta. Istovremeno, preko svog fiziološkog djelovanja, znatno pospješuje usvajanje i ugradnju dušika u biljne stanice. Ova dva momenta su ključna za formiranje prinosa. Osim toga, sve biljke, pa i suncokret, nakon što je tretiran s Retengo®-m dobivaju fiziološku snagu i bolje izdržavaju sušu. Ovu karakteristiku dobivaju obzirom se nakon prskanja puno bolje razvija korijenov sistem. Listovi postaju širi i duži, čime se postiže bolja asimilacija i stvaranje više organske tvari, čvršće stablo, pogotovo čvršći prizemni dio stabla, koji omogućuje otpornost na polijeganje. Suncokret prskan Retengo®-m u fazi butona i kasnije završi nalivanje zrna. Ovo je najbitniji efekt njegove primjene. Očekujte da će žetva biti do 10 dana kasnija, zrno će biti dobro naliveno, bez obzira da li je iz sredine glavice ili sa oboda. Bitna stvar je ujednačeno sazrijevanje čitavog polja, te je tako puno jednostavnije odrediti pravi trenutak žetve. Ovaj podatak donosi, na kraju, i povećan prinos zbog čega ga i proizvodimo. U prosjeku je to oko 500 kg/ha pa naviše. Ovaj podatak smo dobili iz dosadašnje primjene Retenga® u našem okruženju, dok su podaci iz drugih država puno više iznad ovih vrijednosti.

Svi mi radimo radi zarade i isplativosti. U poljoprivredi je površina obradivog zemljišta ograničena, pa je jedina šansa za većom zaradom povećanje prinosa po jedinici površine. Neka ovaj tekst bude i poziv proizvođačima da koriste moderna dostignuća struke po kojima je tvrtka BASF vodeća ili među vodećima u svijetu.

Retengo® je dio i naše nove AgCelence® tehnologije, koja u svijetu i u Europi svake godine ima sve više korisnika. Kod nas je još u razvoju, ali oni koji jedanput probaju Retengo® sigurno će ga i slijedeće godine tražiti, jer on omogućava visoke, iznad svega, stabilne prinose.

Osim Retenga®, za postizanje vrhunskih prinosa tvrtka BASF preporučuje i fungicid Pictor®. Naime, primjenom preparata Pictor®, u vremenu formiranja butona i/ili na početku cvatnje, uspijevamo zaustaviti širenje bijele truleži, crne i sivu pjegavosti te time osiguravamo i do 800 kg/ha veći prinos u odnosu na netretirani dio parcele!

Primenom Retenga® u fenofazi butona u količini 0,8 l/ha i Pictor®-a na početku cvatnje u količini 0,5 l/ha u proizvodnji suncokreta osiguravamo siguran i visok prinos!!

Generalne informacije

Ime Retengo
Formuliranje Koncentrat za emulziju (EC)
Sastojci 200 g/L Pyraclostrobin

lokalno sistemično (translaminarno)

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva Retengo® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Retengo® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi za:

- upotrebu u jaroj pšenici, ozimoj pšenici, mekoj pšenici, „durum“ pšenici, ječmu i pšenoraži najmanje 5 metara i

- upotrebu u kukuruzu i suncokretu najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva Retengo® s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Informacije o kulturama i štetnicima

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Pjegavost lista 1 - 1,25 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) 1 - 1,25 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Žuta rđa 1 – 1,25 L/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Pjegavost lista 1 - 1,25 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) 1 - 1,25 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Žuta rđa 1 – 1,25 L/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Mrežasta pjegavost 1 – 1,25 L/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) 1 - 1,25 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze busanja do pune cvatnje (BBCH 25-69). Sredstvo se smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja. Sredstvo se na pšenici smije primijeniti dva puta godišnje, uz 21 dan razmaka između tretiranja.
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa 1,00 l /ha Sredstvo se primjenjuje od početka rasta stabljike do pune cvatnje ili „svilanja“ (BBCH 30-69), najviše jednom godišnje; Najviše 1 x godišnje
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Crna koncentrična pjegavost 1 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze šest listova do faze kada su zrna u srednjoj trećini cvata siva, najviše jednom godišnje. Najviše 1 x godišnje
Crna pjegavost suncokreta 1 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze šest listova do faze kada su zrna u srednjoj trećini cvata siva, najviše jednom godišnje. Najviše 1 x godišnje
Pepelnica 1 l/ha Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze šest listova do faze kada su zrna u srednjoj trećini cvata siva, najviše jednom godišnje. Najviše 1 x godišnje
Početak stranice