Home
Poljoprivreda

Storm® 4G BB

Rodenticidi

Prednosti

Područje primjene: 1. u i oko zgrada i 2. uporaba u kanalizaciji

Način primjene: u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za mamce

Deratizacijski postupak s ovim proizvodom bi trebao postići kontrolu nad infestacijom miševima unutar 21 dan, štakorima za 28 dana i smeđim štakorima u kanalizaciji za 35 dana.

Ime Storm® 4G BB
Formuliranje mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnu primjenu)
Sastojci 0,05 g/kg (0,005 % w/w) Flokumafen

mamac u obliku parafinskog bloka

Pri postavljanju STORM® 4G BB treba spriječiti onečišćenje vodotokova, zdenaca, jezera, mora i izvora voda. Ostaci sredstva ne smiju se bacati u kanalizaciju ni na otvorene površine.

Sprječavanje pojave rezistentnosti (otpornosti):

Postoji rizik od razvijanja (pojave) rezistencije na aktivnu tvar ovog proizvoda - flokumafen. Stoga, ovaj proizvod ne bi trebalo upotrebljavati u situacijama kada se pretpostavlja da otpornost na flokumafen postoji, na primjer u slučajevima kada posljednja primjena flokumafena nije rezultirala smanjenjem populacije glodavaca. Proizvod ne bi trebalo koristiti trajno (neprekidno).

U većini slučajeva, deratizacijski postupak s ovim proizvodom bi trebao postići kontrolu nad infestacijom miševima unutar 21 dan, štakorima za 28 dana i smeđim štakorima u kanalizaciji za 35 dana. Ukoliko se aktivnost kućnih miševa, smeđih ili crnih štakora nastavi nakon tog vremena, trebalo bi utvrditi vjerojatni uzrok tome i poduzeti potrebne mjere.

Ime Storm® 4G BB
Formuliranje mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnu primjenu)
Sastojci 0,05 g/kg (0,005 % w/w) Flokumafen

mamac u obliku parafinskog bloka

Pri postavljanju STORM® 4G BB treba spriječiti onečišćenje vodotokova, zdenaca, jezera, mora i izvora voda. Ostaci sredstva ne smiju se bacati u kanalizaciju ni na otvorene površine.

Sprječavanje pojave rezistentnosti (otpornosti):

Postoji rizik od razvijanja (pojave) rezistencije na aktivnu tvar ovog proizvoda - flokumafen. Stoga, ovaj proizvod ne bi trebalo upotrebljavati u situacijama kada se pretpostavlja da otpornost na flokumafen postoji, na primjer u slučajevima kada posljednja primjena flokumafena nije rezultirala smanjenjem populacije glodavaca. Proizvod ne bi trebalo koristiti trajno (neprekidno).

U većini slučajeva, deratizacijski postupak s ovim proizvodom bi trebao postići kontrolu nad infestacijom miševima unutar 21 dan, štakorima za 28 dana i smeđim štakorima u kanalizaciji za 35 dana. Ukoliko se aktivnost kućnih miševa, smeđih ili crnih štakora nastavi nakon tog vremena, trebalo bi utvrditi vjerojatni uzrok tome i poduzeti potrebne mjere.

Početak stranice