Home
Poljoprivreda

Ozimi ječam [Barley (Winter)]

Zaštita ječma od bolesti

Zaštita ječma od bolesti se najčešće obavlja u dva fungicidna tretmana odnosno dva roka primjene. Za visok prinos ječma, ključno je osigurati što veći broj produktivnih vlati, pa je to jedan od razloga zašto zaštita od bolesti kreće ranije nego kod pšenice, s ciljem osiguranja kvalitetnijeg busanja bez bolesti uz dovoljnu količinu hranjiva.
Možemo reći da kontrola bolesti u ječmu krećqe već sa sjetvom certificiranog sjemena, osobito ako je tretirano sa inovativnim fungicidom Systiva® .
Ovo je iznimno važna mjera, ako uzmemo u obzir da se najznačajnije bolesti ječma, poput mrežaste pjegavosti i pepelnice, javljaju već tijekom jeseni i da će upravo zdravstveno stanje i kondicija ječma početkom vlatanja imati značajan utjecaj na konačni prinos.

T1 - kraj busanja, početak vlatanja

Ukoliko se ne radi o usjevu, čije je sjeme zaštićeno sa fungicidom Systiva®, prvu fungicidnu zaštitu ovisno o zdravstvenom stanju potrebno je obaviti najkasnije do faze drugog koljenca.
Za razliku od pšenice, kod ječma će presudnu ulogu za nalijevanje zrna imati zdravstveno stanje trećeg i drugog lista te stabljike.
Ovim tretmanom suzbijamo najznačajnije bolesti ječma, kao što su siva i mrežasta pjegavost ječma te pepelnica.
Osim toga, odabirom fungicida Priaxor® u dozi 0,8-1,0 l/ha, utječemo na bolju kondiciju i opće stanje usjeva, te bolje korištenje dostupnih hranjiva što može imati presudan utjecaj na broj produktivnih vlati odnosno broj klasova/m2 u žetvi.

T2 - zastavica, vidljivi vrhovi osja

Cilj fungicidnog tretmana u ovoj fazi je zaštititi ječam prvenstveno od ramularijske pjegavosti, spriječiti odumiranje vlati, produžiti vegetaciju i osigurati veći broj zrna po klasu. Stoga ne čudi činjenica da u ovom tretmanu od fungicida očekujemo osim kvalitetne i dugotrajne zaštite od svih bolesti i pozitivan utjecaj na fiziologiju i kondiciju biljke. Sve navedeno postižemo sa fungiciom Revycare® u dozi od Revycare® u dozi 1,0 l/ha.

Početak stranice