Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Clearfield uljana repica [Brassica napus]

Jednim potezom do čiste uljane repice

Ozima uljana repica na polju je oko 300 dana. U tom periodu suočava se sa nizom izazova koje je potrebno savladati. Tokom godina, rizici uzgoja uljane repice smanjeni su i prinosi su se povećali pomoću poboljšanja i uzgoja biljke i zaštite usjeva.

Sada postoji još jedan značajan tehnološki napredak za uljanu repicu: sistem proizvodnje Clearfield®.

Prednosti Clearfield® sistema proizvodnje

1. Novi standard u kontroli širokolisnih i travnih korova u jednoj primjeni.

2. Herbicid se može primenjivati nakon nicanja korova.

3. Široko vrijeme primjene na vrhuncu jesenske sezone.

4. Djeluje u svim uvjetima vlage zemljišta i uz bilo koji sistem obrade zemlje.

Sjeme Clearfield®

  • Tradicionalno uzgojeni hibridi s otpornošću na herbicide Clearfield®
  • visoka efikasnost hibrida uljane repice
  • portfolio hibrida uljane repice odgovara razumnim uvjetima polja i metodama proizvodnje

Herbicid Clearfield® sistema - Cleranda®

Selektivni, sistemični herbicid, kontaktnog i zemljišnog djelovanja. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova, isključivo u Clearfield® hibridima uljane repice.

  • najširi spektar djelovanja među svim herbicidima u uljanoj repici
  • efikasan protiv najotpornijih korova uključujući i gorušicu i samoniklu pšenicu
  • fleksibilna primjena
  • jedinstvena kombinacija dvije aktivne tvari

Jednim herbicidom rješavate sve bitne korove u usjevu uljane repice.

Cleranda® djeluje na širok spektar korova. Uz standardne korove kao što su Gallium spp. (broćika), Chenopodiumspp. (loboda) i Anthemis arvensis (divlja kamilica), Cleranda® efikasno suzbija i problematične korove kao što su gorušica (Sinapis arvensis) i druge krstašice (Cruciferous).

Kada primijeniti herbicid Cleranda® ?

Fleksibilnost je ključna reč koja ide uz Clerandu®. Zahvaljujući tome, nećete propustiti pravo vrIJeme za prskanje uljane repice, a ostvariti ćete maksimalan potencijal i djelotvornost.

Tretiranje se vrši kada su korovi u najranijim fazama razvoja (2-4 lista). Tada je dovoljna 1,5 l/ha preparata Cleranda® + 1l/ha okvašivača Dash®. Generalna preporuka je da se Cleranda® uvijek koristi s okvašivačem Dash®.

Kako Cleranda® djeluje?

Cleranda® pruža kombinaciju dvij aktivne tvari i djeluje i na list i na tlo. Produženo djelovaje preko tla je važno jer omogućava kontrolu naknadnog porasta korova.

Ovaj herbicid je osmišljen tako da se dobro kombinira sa insekticidima i/ili tretmanima regulatora rasta.

Cleranda® je prvi sistemični herbicid pomoću kojeg se samo jednim tretmanom uspješno suzbijaju širokolisni i travni korovi nakon nicanja uljane repice.

 Ante Rogić

Ante Rogić

Sales & Key account Croatia

 Martin Androšević

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

 Sandra Laušević

Sandra Laušević

Sales Manager APEO/AW

 Robert Bačaj

Robert Bačaj

Tehnička podrška za područje kontinentalnog dijela Hrvatske i Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije

Priaxor EC Nova klasa fungicida za zaštitu novih porasta od busanja do cvatnje

Najnovija klasa fungicida za zaštitu novog porasta biljke uz jedinstvenu pokretljivost u biljci

Najfleksibilniji proizvod – od busanja do cvatnje

Potpuna zaštita od bolesti – do 6 tjedana

Izuzetna efikasnost za vrhunsku zaštitu od smeđe i sive pjegavosti, rđa i mrežaste pjegavosti

Neovisan o lošim vremenskim uvjetima

Poboljšano fiziološko stanje biljaka, odlična tolerancija na stres

Bolje usvajanje dušika za VEĆI PRINOS

Priaxor EC- nova klasa fungicida za zaštitu novih porasta do 6 tjedana od busanja do cvatnje

Sercadis fleksibilan kao i vaše potrebe

Superiorno suzbijanje pepelnice sa djelovanjem na crnu trulež

✓ Jedinstvena pokretljivost i zaštita novog porasta

✓ Najbrže usvajanje i produženo djelovanje usljed postupnog oslabađanja Xemiuma

✓ Odlična otpornost na ispiranje kišom

✓ Siguran za proces vrenja

Sercadis fleksibilan kao vaše potrebe

Signum

Signum® univerzalni fungicid u voćarstvu

• Sinergijski efekt dvije aktivne tvari

• Najbolji stroblurin i prvi SDHI na tržištu

• Djeluje preventivno

• Raspoređuje se u biljci – lokalsistemično i translaminarno

• Antirezistentno djelovanje (dvije aktivne tvari iz različitih grupa)

• Visok stupanj djelotvornosti

• Brzo i dugotrajno djelovanje

• Povećava prinos i kvalitetu plodova

Signum - univerzalni fungicid u povrtlarstvu i vočarstvu

Delan Pro - jedinstven kao vaše vino

Jednostavno i efikasno rješenje za suzbijanje plamenjače

vinove loze u svim vremenskim uvjetima

Odličan u borbi protiv pojave rezistence

Preventivno djelovanje i jačanje prirodnog sistema otpornosti

Potpuni sistemik

Cleranda

Jednim potezom do čiste Clearfield uljane repice

Cleranda
Početak stranice