Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Konvencionalna uljana repica [Brassica napus]

Uljana repica je član porodice Brassicaceae i poznata je po brojnim primjenama u prehrani životinja, jestivim uljima i biogorivima.

Posljednjih godina, u Hrvatskoj je došlo do naglog porasta površina pod uljanom repicom. Na to je utjecalo nekoliko faktora: relativno atraktivna cijena, rano skidanje usjeva kao i klimatske promjene koje limitiraju proizvodnju tradicionalnih kultura.

U našim uvjetima uljana repica se proizvodi kao ozimi usjev ali to ne znači da se prema njoj treba odnositi kao prema ozimim strninama. Za razliku od ozimih strnina, koje dobro podnose reduciranu obradu (tanjurače) kod uljane repice to nije slučaj. Zahtjeva produbljenu osnovnu obradu odmah nakon skidanja strnina a potom odličnu predsjetvenu pripremu. To je osnovni preduvjet da uljana repica formira snažan korijenov sistem koji osigurava potencijal za visoke prinose. Kvalitetna predsjetvena priprema vrlo je važna zbog sitnog sjemena koje se sije plitko, kako bi se nicanje olakšalo. Također, predsjetvena priprema bez žetvenih ostataka je od ključnog značaja za primjenu zemljišnih herbicida.

Samo puna tehologija daje osnovu za uspjeh u proizvodnji i postizanju visokih prinosa.

Rješenja za kontrolu korova

Rano uklanjanje korova spašava usjeve. Korovi se bore sa usjevima za vodu i hranu i iznad i ispod zemlje. Korovi smanjuju broj biljaka i potencijal prinosa uljane repice.

Upravljanje rastom

Zašto je važno upravljati rastom uljane repice? Uljana repica je poznata kao notorno prevrtljiva biljka, koja ponekad veoma dramatično reagira na vanjske uvjete. Polijeganje je uporan problem za uljanu repicu. Iako često ostaje neopaženo do žetve, polijeganje može biti odgovorno za gubitak profita za prozvođače, što znači da je od vitalnog značaja donositi dobre odluke u upravljanju usjevima kako bi usevi dostigli svoj pun potencijal. Upotreba fungicida na bazi metkonazola može značajno utjecati na razvoj usjeva, kao i količina i vrijeme gnojiva.

Polijeganje

Polijeganje uljane repice je uporan problem definiran kao trajno pomjeranje biljke iz vertikalnog položaja. Ne samo da utječe na upravljenje usjevima, otežava žetvu koja tada oduzima mnogo vremena, polijeganje također utječe i na primanje svijetlosti te je generalno štetno za biljku. Polijeganje sabijaju krošnje, što dovodi do smanjenja ukupne fotosinteze, pri čemu u isto vrijeme gornji dijelovi biljke primaju previše svijetla, dok niži primaju premalo svjetlosti. Posljedice polijeganja se najčešće ne vide sve to žetve.

Tvrtka BASF je europski lider u zaštiti uljane repice, kako konvencionalne tako i Clearfield®.

BASF predstavlja programe zaštite obje tehnologije proizvodnje uljane repice:

 Ante Rogić

Ante Rogić

Sales & Key account Croatia

 Martin Androšević

Martin Androšević

Tehnička podrška za područje Vukovarsko -srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

 Sandra Laušević

Sandra Laušević

Sales Manager APEO/AW

 Robert Bačaj

Robert Bačaj

Tehnička podrška za područje kontinentalnog dijela Hrvatske i Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije

Priaxor EC Nova klasa fungicida za zaštitu novih porasta od busanja do cvatnje

Najnovija klasa fungicida za zaštitu novog porasta biljke uz jedinstvenu pokretljivost u biljci

Najfleksibilniji proizvod – od busanja do cvatnje

Potpuna zaštita od bolesti – do 6 tjedana

Izuzetna efikasnost za vrhunsku zaštitu od smeđe i sive pjegavosti, rđa i mrežaste pjegavosti

Neovisan o lošim vremenskim uvjetima

Poboljšano fiziološko stanje biljaka, odlična tolerancija na stres

Bolje usvajanje dušika za VEĆI PRINOS

Priaxor EC- nova klasa fungicida za zaštitu novih porasta do 6 tjedana od busanja do cvatnje

Sercadis fleksibilan kao i vaše potrebe

Superiorno suzbijanje pepelnice sa djelovanjem na crnu trulež

✓ Jedinstvena pokretljivost i zaštita novog porasta

✓ Najbrže usvajanje i produženo djelovanje usljed postupnog oslabađanja Xemiuma

✓ Odlična otpornost na ispiranje kišom

✓ Siguran za proces vrenja

Sercadis fleksibilan kao vaše potrebe

Signum

Signum® univerzalni fungicid u voćarstvu

• Sinergijski efekt dvije aktivne tvari

• Najbolji stroblurin i prvi SDHI na tržištu

• Djeluje preventivno

• Raspoređuje se u biljci – lokalsistemično i translaminarno

• Antirezistentno djelovanje (dvije aktivne tvari iz različitih grupa)

• Visok stupanj djelotvornosti

• Brzo i dugotrajno djelovanje

• Povećava prinos i kvalitetu plodova

Signum - univerzalni fungicid u povrtlarstvu i vočarstvu

Delan Pro - jedinstven kao vaše vino

Jednostavno i efikasno rješenje za suzbijanje plamenjače

vinove loze u svim vremenskim uvjetima

Odličan u borbi protiv pojave rezistence

Preventivno djelovanje i jačanje prirodnog sistema otpornosti

Potpuni sistemik

Početak stranice