Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Goliath® Gel insekticidni gel za suzbijanje žohara

Goliath®Gel je insekticidni gel za profesionalnu upotrebu

Aktivna tvar: Fipronil...................0,5 g/kg (0,05 % w/w)

CAS br.: 120068-37-3

Formulacija: gotovi mamac (RB)

Dozvola: MZSS, Klasa: UP/I-543-04/11-05/38,

Ubroj: 534-8-01-4/2-11-2. Zagreb, 15.travnja 2011.

Namjena biocidnog pripravka Goliath®Gel jest suzbijanje žohara (BlattelIa germanica, Periplaneta americana, BlattelIa orientalis ....) u unutranjim prostorima, na primjer u kućnim prostorijama (uključujući kuhinje), u industrijskim prostorijama, kao što su prostorije za preradu i proizvodnju hrane, skladištenje hrane i pripremu hrane, komercijalne kuhinje, restorani, trgovine hranom, tvornice, prodavaonice, radionice, zrakoplovi, vozila, željeznička i brodovska skladišta, prostori javnoga zdravstva, komunalne higijene i veterinartsva i javni objekti kao što su hoteli, bolnice, zatvori, kazališta, skladišta, prodajna mijesta i sl.

Žohar uglavnom ugiba nekoliko sati nakon što je konzumirao Goliath®Gel. U infestiranim prostorijama mrtvi žohari obično će se vidjeti u roku od 24 sata od apliciranja. Žohar će obično poginuti nekoliko sati nakon što je konzumiro Goliath® Gel. U infestiranim prostorijama mrtvi žohari obično će se vidjeti u roku od 24 sata od apliciranja.

Tretirane površine potrebono je ponovno pregledati nakon 1-2 tjedna.

Na mestim gde se ponovo pojave žohari treba ponovo aplicirati Goliath® Gel.

Goliath®Gel potrebno je aplicirati sve dok se žohari pojavljuju 1-2 tjedna nakom aplikacije.

Način aplikacije:

Za optimalne rezultate preporućuje se da se prije dezinsekcije biocidnim pripravkom Goliath®Gel napravi pregled prostora kako bi se utvrdio stupanj infekcije i odredile kritične točke.

Kritične točke obično se nalaze blizu sudopera, vodovoda, odvoda,električnih kućanskih aparata (hladnjaci, računala), u neposrednoj blizini otpada te na svim tamnim i vlažnim mjestima.

Za određivanje kritičnih točaka u prostorije se na mjestima gdje se očekuje pojav žohara polažu mamci za monitoring. Na temelju informacija dobivenih monitoringom donosi se odluka o načinu dezinsekcije.

Goliath®Gel ulošci dizajnirani su za uporabu BaitGunom® ili sličnim aplikatorom visoke preciznosti.

Uložak Goliath® Gel potrebno je zaključati u BaitGun®.pištolj i dodati odgovarajući tip aplikatora. Pročćitajte upute proizvođača o korištenju BaitGuna®.

Za dobru djelotvornost Goliath®Gel treba aplicirati u obliki kapljica na mjesto infeckcije. Nježnim pritiskom na pištolj postižnemo da se namjesto infekcije (kritične točke) aplicira kap promjera 3-4 mm, težine 0,03g.

U slučaju, da Goliath®.Gel aplicirate na pogrešnom mjestu, aplicirani gel temeljito očistite vlažnim papirnatim ručnikom. Nakon toga ručnik bacite u kućanski otpad.

Goliath®.Gel je djelotvorniji ako na mjesta infekcije aplicirate više manjih nego jednu veliku kap. Goliath®Gel je djelotvorniji ako ga apliciramo na suha mjesta, bez prašine i mjesta gdje nisu bili aplicirani drugi insekticidi.

Ako Goliath®.Gel stavite na vlažna, prašna mjesta i mjesta gdje su već aplicirani drugi insekticidi, smanjite njegovo djelovanje.

Doziranje:

U slučajevima ponovne infestacije i na područjima koja su posebno prljava ili pretrpana ili gdje alternativne izvore hrane ne možete u potpunosti eliminirati, upotrijebite doziranje za visoku infestaciju.

Kod normalne infestacije aplicirajte na kritičnu točku 0,03 g biocidnog pripravka Golith®Gel / m2, cca jedna kap gela.

Kod visoke infestacije žohara (Blattella germanica) aplicirajte na kritičnu točku 0,06 g biocidnog pripravka Goliath®.Gel / m2 cca dvije kapi gela.

Kod visoke infestacije žohara (Blattella orientalis i Periplaneta americana)aplicirajte na kritičnu točku 0,09 g biocidnog pripravka Goliath®Gel / m2, cca tri kapi gela.

UNIŠTAVANJE NEUPOTRIJEBLJENIH KOLIČINA PRIPRAVKA I AMBALAŽE

zaostalo sredstvo u ambalaži utrošiti pri radu, a onečišćenu ambalažu vratiti pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Nikada ne koristiti ambalažu za druge svrhe. Ne prosipati ostatke sredstva niti bacati ambalažu u tekuće vode, rijeke i more.

Početak stranice