Home
Poljoprivreda

Povećana efikasnost proizvodnje

U današnje vrijeme efikasno korištenje ulaznih faktora od esencijane je važnosti. U SAD-u je moguće prikazati kako su biljke kukuruza tretirane AgCelence proizvodima lakše za žetvu jer su te biljke zdravije, zelenije i stabilnije. Kao posljedica tome ne samo da štedite vrijeme već štedite i novac jer trošite manje goriva.

Više vitalnosti

Pri kratkotrajnoj izloženosti stresu, npr. tijekom suše, biljke oslobađaju etilen, hormon stresa, što može imati za posljedicu prijevremeno sazrijevanje. Preparat Opera® u takvim uvjetima može smanjiti endogenu proizvodnju etilena i tako pridonijeti tome da kukuruz dulje pohranjuje asimilate u zrna i da sazrijeva ravnomjernije. Prinos i kvaliteta u tom su slučaju osigurani. Pri izloženosti stresu od suše zamijećeno je da je kukuruz tretiran sredstvom Opera® vitalniji u odnosu na netretirani kukuruz na kojem su isto vrijeme zamijećena znatna oštećenja od suše .

Kukuruz tretiran sredstvom Opera® jamči vitalnije usjeve jer klipovi i ostali dijelovi biljke sazrijevaju ravnomjerno i time je povećana efikasnost proizvodnje.

Preparat Opera od ove godine ima registraciju u kukuruzu. Osim klasične fungicidne zaštite pruža biljkama kukuruza i AgCelence efekte.

Pročitajte više...

Početak stranice