Home
Poljoprivreda

Veći prinos

AgCelence proizvodi imaju pozitivan utjecaj na prinos koji nadilazi normalnu zaštitu bilja. AgCelence proizvodi povećaju prinos koji dobivate iz biljaka na različite načine. Prije svega prvo je povećana fotosinteza. Biljke tretirane AgCelence proizvodima imaju više klorofila za asimilaciju ugljičnog dioksida i pretvaranje istog u ugljikohidrate. Osim toga, nakon primjene AgCelence proizvoda biljka će izgubiti manje ugljika putem vlastitog disanja. Uzimajući ta dva učinka zajedno, dolazi do znatnog povećanja fotosinteze. Tako ove biljke mogu proizvesti više i učiniti vas uspješnijim...

Signum

Signum

Signum® univerzalni fungicid u voćarstvu

• Sinergijski efekt dvije aktivne tvari

• Najbolji stroblurin i prvi SDHI na tržištu

• Djeluje preventivno

• Raspoređuje se u biljci – lokalsistemično i translaminarno

• Antirezistentno djelovanje (dvije aktivne tvari iz različitih grupa)

• Visok stupanj djelotvornosti

• Brzo i dugotrajno djelovanje

• Povećava prinos i kvalitetu plodova

Sercadis® - fleksibilan poput vaših potreba

Sercadis® - fleksibilan poput vaših potreba

• Izvrsno djelovanje protiv krastavosti i pepelnice

• Najbrže usvajanje i dugotrajna zaštita zahvaljujući

postepenom otpuštanju Xemiuma®

• Pouzdana kontrola bolesti u svim vremenskim uvjetima

• Jedna aktivna tvar omogućava pozicioniranje u programu

zaštite bez detektiranja ostataka aktivne tvari (MDK)

• Kompatibilan s drugim pripravcima u programu zaštite

• Jednostavna primjena zahvaljujući tekućoj formulaciji

i niskoj dozi/ha

Sercadis fleksibilan kao i vaše potrebe

Sercadis fleksibilan kao i vaše potrebe

Superiorno suzbijanje pepelnice sa djelovanjem na crnu trulež

✓ Jedinstvena pokretljivost i zaštita novog porasta

✓ Najbrže usvajanje i produženo djelovanje usljed postupnog oslabađanja Xemiuma

✓ Odlična otpornost na ispiranje kišom

✓ Siguran za proces vrenja

Delan Pro - jedinstven kao vaše vino

Delan Pro - jedinstven kao vaše vino

Jednostavno i efikasno rješenje za suzbijanje plamenjače

vinove loze u svim vremenskim uvjetima

Odličan u borbi protiv pojave rezistence

Preventivno djelovanje i jačanje prirodnog sistema otpornosti

Potpuni sistemik

Početak stranice