Home
Poljoprivreda

Kontakt

Frontier® X2

Herbicidi

Da korovi ne ugledaju svjetlost dana

Sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova (koštan, muhar, divlji sirak iz sjemena...) i širokolisnih korova (štir, loboda, crna pomoćnica, kamilica...).

Prednosti

1. suzbija najvažnije travne i značajne širokolisne korove

2. nezamjenjiv alat u borbi protiv otpornih korova

3. manje ovisan o nepovoljnim vremenskih uvjetima:

- treba manje kiše za aktivaciju

- duže čeka kišu

4. idealan partner sa pripravcima na bazi metribuzina u borbi protiv ambrozije i drugih širokolisnih korova

Generalne informacije

Ime Frontier® X2
Formuliranje koncentrat za emulziju (EC)
Sastojci 720 g/l Dimetenamid-P

Nakon što preparat dospije u tlo, ulaz aktivne tvari u korove je uglavnom preko rastučih dijelova (coleoptila). Korovi ugibaju prije ili neposredno nakon nicanja. Frontier® X2 je dovoljno perzistentan da osigura zaštitu kroz cijelu sezonu, ali bez štetnih posljedica za naredne kulture. Frontier® X2 pruža dosljednu zaštitu i u promjenljivim vremenskim prilikama

Može se miješati s herbicidima na bazi gore navedenih aktivnih tvari te drugim uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja. No, ukoliko te mješavine nisu izričito preporučene, koriste se na vlastitu odgovornost. Prije miješanja s ostalim sredstvima za zaštitu bilja, treba izvršiti pokus na mogućnost miješanja i fitotoksičnost.

Početak stranice