Home
Poljoprivreda

Kontakt

Priaxor® EC

Fungicidi

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) i hrđe (Puccinia spp.) u pšenici, pšenoraži i piru te za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), ramularijske pjegavosti lista (Ramularia collo-cygni) i smeđe hrđe (Puccinia hordei) u ječmu. Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) u raži. U zobi za suzbijanje pepelnice i narančaste hrđe zobi (Puccinia coronata).

Prednosti

1. vrhunski prinos i kvalitetu

2. veliku fleksibilnost

3. vrhunske AgCelence® prednosti

Ciljajte visoko uz inovativni fungicid za zaštitu žita Priaxor EC

U suvremenoj se poljoprivrednoj proizvodnji žitarica poljoprivredni proizvođač svakodnevno suočava s izazovima. Promjenjivi vremenski uvjeti, kao i nestabilne cijene žitarica često otežavaju donošenje odluka. Tako Vi, kao ratar morate odabrati sorte koje odgovaraju Vašem polju. Osim toga, za uspješan rast žitarica važno je provesti sve mjere obrade tla. Pravilna strategija zaštite usjeva također je bitna kako bi se proizvodnja žitarica uspješno privela kraju.

Zaštita usjeva počinje razmišljanjem o pravom vremenu sjetve kako bi se što je moguće više spriječio negativan utjecaj korova i bolesti na razvoj biljaka. Nakon primjene herbicida u jesen ili na proljeće morate se pobrinuti za zdravlje biljaka. Morate održavati biljke u dobroj formi i snazi tijekom cijelog razdoblja rasta. Bolesne biljke ne mogu ostvariti maksimalan prinos. Zaražene biljke moraju ozdraviti, a zdrave se biljke moraju zaštititi.

Zaštita žitarica s AgCelence prednostima

AgCelence® označava novo doba fungicida iz BASF-a. AgCelence® koristi postavljaju nove standarde koji idu daleko iznad i izvan uobičajene zaštite usjeva, a njihova su posljedica veći prinosi, veća tržišna kvaliteta, veća proizvodnost i veća tolerantnost na stres.

Ove se koristi ne temelje samo na snažnom djelovanju proizvoda nego i na dodatnim fiziološkim učincima koji unapređuju zdravlje usjeva i njihovu vitalnost. S AgCelenceom® razvili smo rješenje koje kroz niz koristi stvara vrijednost mnogo veću od uobičajene zaštite usjeva s nazivom koji na jedinstven način označava proizvode s ovim dopunskim učincima podrobnije prikazanim u sljedećim odjeljcima.

Vrlo učinkovito korištenje prirodnih resursa kao što je voda

Voda i minerali su uz sunce bitni preduvjeti koji određuju optimalne uvjete za rast žitarica. Korijenje iz tla upija dovoljno vode koja se prenosi u listove. Odgovarajuća opskrba vodom bitno utječe na nalijevanje zrna. Priaxor® EC reducira brzinu transpiracije biljke, a posljedica toga je smanjena potreba za vodom. Žitaricama treba manje vode da bi proizvele 1 kilogram zrnja. Time što učinkovitije koriste raspoloživu vodu, biljke mogu bolje odgovoriti na nedostatnu opskrbu vodom.

Učinkovitiji unos dušika iz tla u biljku

Priaxor® EC omogućuje biljci da iz tla uzme više dušika u usporedbi s netretiranim biljkama. Zahvaljujući tom većem unosu dušika, gnojidba postaje učinkovitija i održivija s manjim ostatkom dušika u tlu, manjom zagađenošću vode nitratima i manjim zagađenjem atmosfere dušikom. Zbog dušika se, međutim, povećava prinos.

Veća učinkovitost dušičnog gnojiva i veći prinosi zbog primjene Priaxora® EC na kraju rezultiraju time da poljoprivredni proizvođač ostvaruje mnogo veću dobit uz istodobno veće koristi za okoliš.

Sprečavanje nastanka sunčanih opeklina – snažan dokaz fizioloških učinaka

Tretiranje usjeva Priaxorom® EC na polju pokazalo je njegovu izvanrednu sposobnost u sprečavanju razvoja fizioloških simptoma pjegavosti lista poznatih kao sunčane opekline. Nekoliko je neovisnih stručnjaka izrazilo svoje mišljenje kako je suzbijanje sunčanih opeklina glavni kriterij za ocjenjivanje fizioloških učinaka aktivne tvari.

Bolji uvjeti rasta zbog veće zelene lisne površine

Ratarima je veliko zadovoljstvo vidjeti zdravu zelenu površinu svojih čvrstih biljaka. No, bavljenje poljoprivredom u prvom je redu vođenje poslovanja. Veća zelena lisna površina vidljiv je znak da zdravi usjevi koriste svoju energiju kako bi donijeli vrhunski prinos, a ne kako bi se borili protiv bolesti. Za prinos žitarica posebno su važna gornja tri lista. Priaxor® EC vidljivo osigurava veću zelenu lisnu površinu kod žitarica nego standardni proizvodi na

tržištu. Pokretačka su snaga dobro uravnotežena svojstva Xemiuma® (fluksapiroksada) i F500® (piroklostrobina). Pokusi pokazuju bitno bujniju i dugotrajniju zelenu lisnu površinu, a to je jasan pokazatelj da se zrno dobro nalijeva.

Generalne informacije

Ime Priaxor® EC
Formuliranje Koncentrat za emulziju (EC)
Sastojci 150 g/l Pyraclostrobin, 75 g/l Fluksapiroksad
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

Sredstvo PRIAXOR® EC sadrži dvije aktivne tvari: fluksapiroksad i piraklostrobin. Xemium® (fluksapiroksad) je aktivna tvar iz kemijske skupine pirazol-karboksamida. Inhibira djelovanje enzima sukcinat dehidrogenaza (SDHI), odnosno mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Širokog je spektra djelovanja. U biljci se veže na voštani sloj. Xemium® (fluksapiroksad) u biljci se premješta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Piraklostrobin je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola poznatije pod nazivom strobilurini. Inhibira mitohondrijalno disanje kod gljiva. U biljku se upija i premješta uzlaznim tokovima (akropetalno). Dolazi u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima, koje upotpunjuju njegovo djelovanje i umanjuju rizik od rezistentnosti. Koristi se preventivno.

Kod primjene sredstva PRIAXOR® EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PRIAXOR® EC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 20 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima za zaštitu bilja i pomoćnim sredstvima:

O mogućnostima miješanja sredstva PRIAXOR® EC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Informacije o kulturama i štetnicima

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Mrežasta pjegavost Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Ramularijska pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). ). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). ). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Mrežasta pjegavost Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Ramularijska pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). ). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). ). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Pjegavost lista Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone
Smeđa hrđa (pšenica, tritikale) Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Hrđa Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 - 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;
Početak stranice