Home
Poljoprivreda

Bioraznolikost

Žestoke rasprave o bioraznolikosti.

Poljoprivrednici koji su u izravnom doticaju s prirodom i okolišem svjesni su kako očuvanje ekosustava može dugoročno koristiti njima, ali i ostalim ljudima. Samim time očuvanje bioraznolikosti jedna je od najvažnijih zadaća poljoprivrednika i zemljoposjednika.

Budući da smo najveći svjetski proizvođač kemijskih proizvoda dajemo svoj obol u očuvanju bioraznolikosti na svim razinama.

Redovito optimiziramo naše procese uvođenjem raznolikih mjera u našim proizvodnim pogonima. Na taj način pridonosimo učinkovitoj upotrebi energije, očuvanju resursa, zaštiti klime, smanjenju onečišćenja vode i zraka te izbjegavamo proizvodnju otpada.

Putem inovativnih proizvoda i usluga osnažujemo našu potrošačku strategiju, istraživanje i razvoj.

Podižemo svijest o zaštiti okoliša i potičemo programe za obuku.Provodimo projekte kako bi potaknuli zaštitu bioraznolikosti na lokalnoj razini.

Na ovaj način BASF pridonosi očuvanju i poboljšanju bioraznolikosti i promiče održivo korištenje prirodnih resursa.

Početak stranice