Bioraznolikost

Bioraznolikost – raznolikost živih vrsta u prirodnom svijetu na razini ekosustava, vrsta i genetike – smanjuje se alarmantnom brzinom. Svjetski gospodarski forum (WEF) utvrdio je da je gubitak bioraznolikosti jedan od najvećih globalnih rizika.

Presudno je da klimatske promjene ubrzavaju degradaciju ekosustava, što zauzvrat povećava ispuštanje ugljika u atmosferu i smanjuje sekvestraciju ugljika. Srećom, proces se može preokrenuti: prirodna rješenja mogla bi biti zaslužna za čak 30 % učinaka ublažavanja klimatskih promjena.

Gubitak bioraznolikosti ima goleme posljedice za gospodarstvo

Prema podacima WEF-a, više od polovice svjetskog BDP-a – oko 43 bilijuna dolara – ovisi o funkcionalnim uslugama ekosustava i bioraznolikosti. To je najočitije u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Cvjetanje bioraznolikosti temelj je funkcija ekosustava na planetu Zemlji, među ostalim ciklusa ugljika i hranjivih tvari, oprašivanja biljaka i suzbijanja štetnika. Oni pak uvelike utječu na produktivnu poljoprivredu. Primjerice, 75 % poljoprivrednih kultura, u vrijednosti od 2,4 bilijuna dolara, ovisi o oprašivanju insektima.

Maksimum prinosa na postojećem poljoprivrednom zemljištu

Prema Međuvladinoj znanstveno-političkoj platformi za bioraznolikost i usluge ekosustava (IPBES), tri od pet uzroka gubitka bioraznolikosti su prenamjena zemljišta, prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa i klimatske promjene. Upravo tu naš pristup „boljem prinosu“ može odigrati važnu ulogu. Podupirući poljoprivrednike u provedbi cjelovitijih pristupa sustavima uzgoja – služeći se našim inovacijama kako bi maksimizirali prinose na postojećem poljoprivrednom zemljištu, optimizirali upotrebu resursa i promicali smanjenje emisija ugljika i sekvestraciju ugljika – možemo ublažiti te temeljne uzroke gubitka bioraznolikosti bez ugrožavanja poljoprivredne proizvodnje.

Kao gospodari, poljoprivrednici poznaju važnost prave ravnoteže između zdravih, raznolikih ekosustava i učinkovitijeg uzgoja visokokvalitetne hrane. Ona im omogućuje veću otpornost u ekstremnim vremenskim uvjetima, smanjuje pritisak na prenamjenu u poljoprivredno zemljište i čuva prirodna staništa.

Priznanje UN-a za BASF-ov Projekt bioraznolikosti

Ujedinjeni narodi (UN) proglasili su projekt potpore bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koji je pokrenuo BASF uzornim.

Opširnije

Zajednički napori i stalne inovacije za poticanje bioraznolikosti

Mi i druge organizacije sličnih stajališta članovi smo nekoliko radnih skupina Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD) koje se bave prirodnim rješenjima za zaštitu klime. Njihov je cilj izraditi sektorske planove za pozitivan utjecaj na prirodu u suradnji sa subjektima u proizvodnji hrane i poljoprivredi te razviti i razmjenjivati znanja radi preuzimanja vodstva u mnijenju koje u konačnici može potaknuti smanjenje i uklanjanje emisija ugljika unutar lanaca vrijednosti utemeljeno na prirodi, što pridonosi globalnim klimatskim ciljevima i ciljevima članica glede neto nula emisija. Osim toga, vrlo blisko surađujemo sa svim kolegama u udruženju CropLife International u okviru foruma na kojem se donose odluke o ciljevima očuvanja i održivog korištenja bioraznolikosti.

Neprestano razvijamo inovativne proizvode, koncepte i partnerstva kako bismo potaknuli zaštitu bioraznolikosti na načine koji su prepoznati i cijenjeni u svim lancima vrijednosti. Bioraznolikost je najbolje zaštititi zajedničkim naporima pa, ovisno o kontekstu i prilikama, surađujemo s poljoprivrednicima, zakladama, komercijalnim partnerima i drugim strateškim dionicima. Budući da se određena specifična pitanja bioraznolikosti i poljoprivrede razlikuju među regijama, vodimo nekoliko lokalnih inicijativa prilagođenih lokalnim izazovima kojima je cilj ulaganje u kratkoročne i dugoročne napore, od pošumljavanja i vrtova za oprašivače do obrazovanja i širenja najbolje prakse u gospodarenju.

Učinak poljoprivrede na bioraznolikost može se poboljšati samo ako se mjeri. Stoga podupiremo transparentnost i utvrđivanje jasnih ciljeva za zaštitu bioraznolikosti putem AgBalancea®, BASF-ova alata za procjenu održivosti u poljoprivredi, u kojem je bioraznolikost temeljni element.

Saznajte više o našem stajalištu o bioraznolikosti

Početak stranice