Okoliš

Održiva poljoprivreda može postojati samo u zdravim ekosustavima, u kojima bioraznolikost napreduje, a osigurano je pružanje usluga ekosustava. Podupiremo poljoprivrednike da odgovorno koriste naše proizvode, izbjegavajući neprihvatljive utjecaje na okoliš, uz istodoban uzgoj visokokvalitetne i pristupačne hrane.

Zašto je bioraznolikost toliko važna i što joj prijeti?

Osim klimatskih promjena, gubitak bioraznolikosti smatra se jednom od glavnih prijetnji čovječanstvu. Gubitak staništa najčešća je prijetnja bioraznolikosti u ruralnim krajolicima. No, na bioraznolikost utječu i proizvodi za zaštitu usjeva i suzbijanje štetnika zbog neodgovarajućih postupaka tijekom procesa suzbijanja štetnih organizama i korova. Oni utječu i na usluge ekosustava povezane s poljoprivredom.

Funkcije ekosustava usko su povezane s dovoljnom bioraznolikošću i zdravim okolišem. U tom kontekstu posebno je važna zaštita divljih i kontroliranih oprašivača koji su nužni za oprašivanje velikog dijela poljoprivrednih kultura ( pročitajte više ). Osim toga, veća bioraznolikost dovodi do veće otpornosti ekosustava na invazije štetnika jer prirodni grabežljivci pomažu u održavanju ravnoteže u prirodi.

Što činimo kako bismo održali i potaknuli bioraznolikost?

Nastojimo održavati i poticati bioraznolikost u poljoprivrednim krajolicima partnerstvom s odgovarajućim dionicima radi stvaranja i obogaćivanja staništa ( Izvještaj o bioraznolikosti udruženja CropLife International ). Naši projekti sežu od promicanja staništa izvan naših lokacija za kultne leptire vrste monarh do obnove šuma u blizini mjesta Guaratinguetá u okviru projekta Mata Viva.

Čista je voda ključna – ne samo za ljudsko zdravlje i gospodarski razvoj već i za okoliš. U poljoprivredi, osim hranjivih tvari i erozije, na neprihvatljivo onečišćenje vode mogu utjecati i proizvodi za zaštitu usjeva i suzbijanje štetnika ako se s njima ne postupa odgovorno ili se koriste u osjetljivim situacijama ( pročitajte više ).

Cilj je naših aktivnosti ekološkog upravljanja proizvodima omogućiti poljoprivrednicima i gospodarskim subjektima da minimiziraju nenamjerno izlaganje okoliša pesticidima, a time i izbjegnu neprihvatljive učinke na bioraznolikost i vodne resurse. Ključni je element promicanje najbolje prakse primjene sredstava za zaštitu usjeva, npr. upotreba mlaznica s minimalnim zanošenjem i poštivanje tampon-zona u kojima se ne smije prskati ili tampon-zona s trajnom vegetacijom na granici s prirodnom vegetacijom i vodama.

Pogledajte konkretne primjere naših inicijativa ekološkog upravljanja proizvodima

Početak stranice