Home
Poljoprivreda

Upravljanje proizvodima

Maksimiziramo korist i minimiziramo rizik

BASF redovito poboljšava ekološke, zdravstvene i sigurnosne performanse svojih proizvoda tijekom njihovog čitavog životnog ciklusa. To podrazumijeva obvezu prema etičkom upravljanju sredstava za zaštitu usjeva – od izuma i razvijanja preko distribucije, korištenja i recikliranja pa sve do konačnog odlaganja prazne ambalaže. Ova univerzalna odgovornost za životni ciklus proizvoda ključna je inicijativa kompanije.

Zašto je to toliko važno? Odgovornim upravljanjem sredstvima za zaštitu usjeva i njihovim korištenjem ostvarujemo održivu poljoprivredu te štitimo okoliš i zdravlje. Maksimiziranjem koristi i minimiziranjem rizika činimo našu budućnost održivom i svijet boljim mjestom za našu djecu.

Odgovaranje za životni ciklus proizvoda etička je i poslovna nužnost za održivu intenzifikaciju poljoprivrede. Zemljišni resursi s kojima trenutačno raspolažemo morat će dostajati za prehranu 9 milijardi ljudi do 2050. godine. Zato smo primorani iznjedriti kreativna, pametna i održiva rješenja.

Početak stranice