Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Sercadis®

Fungicidi

fungicid s novom aktivnom tvari Xemium®

namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vočarstvu i vinogradarstvu

Prednosti

Sercadis je sistemični fungicid koji se primjenjuje na jabuci i krušci za suzbijanje krastavosti u količini 0,25-0,3 l/ha i pepelnice vinove loze u količini 0,15 l/ha

Sercadis® suzbija pepelnicu i krastavost jabuke i kruške i pepelnicu vinove loze

Nova aktivna tvar flukasiproksad je inovacija iz BASFa pod nazivom Xemium® koja rješava bolje nego ikad pepelnicu i krastavost jabuke i kruške samo sa dozom od 0,25 l/ha do 0,3 l/ha te suzbija pepelnicu vinove loze s dozom od 0,15 l/ha.

Xemium® - što ga čini posebnim unutar skupine SDHI?

Da bi se bolesti mogle učinkovito suzbijati, potrebno je da aktivna tvar ospije do cilja u gljivici što je brže moguće. To za svaku kemiju predstavlja velik izazov, i to zbog dva osnovna razloga: stanice štetnika obavijene su čvrstom vanjskom ljušturom, a cilj je smješten duboko unutar gljivičnog mitohondrija. Ciljani je enzim teško dohvatiti iza brojnih lipofilnih i hidrofilnih barijera, a upravo je to izazov koji Xemium® rješava na jedinstveni način: molekula Xemiuma®, naime, može preuzeti azličite oblike: lipofilne ili hidrofilne – te je tako pokretljiva u oba okruženja.

Sercadis® - fleksibilna zaštita od pepelnice i crne pjegavosti

Tangram je tradicionalna kineska slagalica koja se sastoji od sedam dijelova različitih oblika. Pomoću tih sedam oblika moguće je stvoriti tisuće novih oblika, fleksibilno i učinkovito, poput Sercadisa®.

Izvanredno djelovanje protiv pepelnice, pouzdano djelovanje pri svim vremenskim uvjetima, djelovanje protiv crne pjegavosti, jednostavna primjena, zahvaljujući tekućoj formulaciji, brza i vrlo dobra otpornost na kišu, mala doza, primjene dugotrajno djelovanje.

Zaštita od pepelnice i crne pjegavosti loze

Izvanredna biološka učinkovitost

Zahvaljujući izvanrednoj mobilnosti djelatne tvari Xemium® u biljci, sredstvom Sercadis® možete sigurno zaštititi vinovu lozu.

Dugotrajno djelovanje

Zahvaljujući posebnim svojstvima djelatne tvari Xemium®, Sercadis® omogućuje dugotrajnu zaštitu neovisnu o vremenskim uvjetima.

Jednostavna primjena i doziranje

Zahvaljujući tekućoj SC-formulaciji i maloj dozi primjene, Sercadis® možete primjenjivati brzo i jednostavno.

Generalne informacije

Ime Sercadis®
Formuliranje Koncentrat za suspenziju (SC)
Sastojci
Etiketa Sercadis

Sredstvo Sercadis® je sistemični fungicid koji sadrži aktivnu tvar fluksapiroksad koja djeluje preventivno i kurativno. Fluksapiroksad se adsorbira u voštanu kutikulu i akropetalno se kreće prema vrhu biljke.

Kod primjene sredstva Sercadis® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Sercadis® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi:

- najmanje 10 metara za primjenu na jabuci i krušci te

- najmanje 3 metra za primjenu na vinovoj lozi.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

O mogućnostima miješanja sredstva Sercadis® s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Informacije o kulturama i štetnicima

Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Krastavost jabuke 0,25 - 0,3 l/ha Sredstvo se preporuča koristiti preventivno, prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoza kritičnih razdoblja za razvoj bolesti, od stadija otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 3 x tijekom vegetacije
Pepelnica jabuke 0,25-03 l/ha Sredstvo se preporuča koristiti preventivno, prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoza kritičnih razdoblja za razvoj bolesti, od stadija otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 3 x godišnje
Štetnici Preporučena doza Vrijeme aplikacije Broj primjena
Krastavost jabuke 0,25 - 0,3 l/ha Sredstvo se preporuča koristiti preventivno, prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoza kritičnih razdoblja za razvoj bolesti, od stadija otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 3 x tijekom vegetacije
Pepelnica jabuke 0,25 l/ha Sredstvo se preporuča koristiti preventivno, prije ostvarenih zaraza, na temelju prognoza kritičnih razdoblja za razvoj bolesti, od stadija otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). 3 x godišnje

Vinova loza

Sektor vinogradarstva, proizvodnje grožđa i vina od vrhunske je važnosti za hrvatsku poljoprivredu te je prepoznat kao jedan od vodećih sektora cjelokupnog hrvatskog gospodarstva. BASF, kao svjetski lider u ponudi sredstava za zaštitu bilja, ide ukorak s hrvatskim vinogradarima, pružajući im konkretnu potporu u zaštiti nasada od najopasnijih nametnika koji bi mogli ugroziti urod i ulaganja u vinogradarstvo.

Kompleksnost vinogradarstva zahtijeva određenu kulturu i znanja kojima mora raspolagati poduzeće koje pruža potporu vinogradarima u njihovu radu, što uključuje i razvoj proizvoda prema posebnim formulama koji vinogradaru pružaju mogućnost postizanja boljih ekonomskih rezultata proizvodnje.

Katalog tvrtke BASF odlikuje se brojem i kvalitetom proizvoda. BASF, kao lider u proizvodnji sredstava za zaštitu namijenjenih sektoru vinogradarstva, proizvodnje grožđa i vina, nudi vinogradarima i proizvođačima vina specifične i napredne programe zaštite, sukladne s najsuvremenijim funkcionalnim metodama integrirane zaštite za svako zemljopisno područje na prostoru Hrvatske.

Vinova loza
Početak stranice