Home
Poljoprivreda

Informacije o zajedničkom korištenju vaših osobnih podataka sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka

Informacije o zajedničkom korištenju vaših osobnih podataka sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka

Zašto primjenjujemo zajedničko korištenje?

BASF i Akton usko surađuju na projektu „Provođenje marketinških aktivnosti putem Viber Servisa“, a što se odnosi i na obradu vaših osobnih podataka. Strane su zajednički utvrdile redoslijed obrade vaših osobnih podataka u svakom dijelu obrade. Stoga su one zajednički voditelji obrade (članak 43. Zakona o zaštiti osobnih podataka („ZZOP“)) za zaštitu vaših osobnih podataka u navedenim dijelovima obrade.

U kojim dijelovima obrade postoji zajedničko vođenje obrade?

Budući da ste nam dali pristanak za slanje marketinških poruka, angažirali smo Akton, operatera elektroničkih komunikacija koji nam pruža usluge prijenosa marketinških poruka od nas do Viber Media S.àr.l., trgovačkog društva osnovanog i postojećeg sukladno zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburg, s poslovnim sjedištem u Luxembourgu, ul. Fossé, L-1536 br. 2 (Viber), koji će vam slati marketinške poruke.

O čemu su se strane dogovorile?

BASF i Akton dogovorili su se koje obveze svaki od njih ispunjava sukladno ZZOP-u. To se osobito odnosi na ostvarivanja vaših prava i ispunjavanje obveza glede pružanja informacija iz članaka 23. i 24. ZZOP-a.

Ovaj je ugovor potreban jer Akton Viber platforma obrađuje osobne podatke u različitim dijelovima obrade:

Faza procesa Obveze ispunjava:

Faza prikupljanja i daljnje obrade prikupljenih osobnih podataka u marketinške svrhe BASF

Faza prijenosa osobnih podataka od BASF-a do Vibera Akton

Faza pohranjivanja osobnih podataka u svrhu prijenosa do Vibera i ispunjavanja zakonskih obveza Aktona Akton

Što to znači za vas kao osobu na koju se podaci odnose?

Bez obzira na postojanje zajedničkog vođenja obrade, strane ispunjavaju obveze na temelju ZZOP-a u skladu sa svojim odgovornostima za individualne faze procesa, i to:

• u okviru zajedničkog vođenja:

o BASF je odgovoran za obradu osobnih podataka u fazi prikupljanja vaših osobnih podataka i daljnje obrade prikupljenih osobnih podataka u marketinške svrhe

o Akton je odgovoran za obradu osobnih podataka u fazi prijenosa vaših osobnih podataka od BASF-a do Vibera

o Akton je odgovoran za obradu osobnih podataka u fazi pohranjivanja vaših osobnih podataka u svrhu prijenosa do Vibera i ispunjavanja zakonskih obveza Aktona.

• BASF i Akton će osobi na koju se podaci odnose dostavljati sve informacije navedene u člancima 23. i 24. ZZOP-a besplatno, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korištenjem jasnih i jednostavnih riječi. U tu svrhu svaka će strana drugoj strani dostaviti sve potrebne informacije u vezi s vlastitim područjem poslovanja.

• Strane će bez odgađanja obavijestiti jedna drugu o zahtjevu za ostvarivanje prava osobe na koju se podaci odnose i dostaviti drugoj strani sve potrebne informacije koje se odnose na pravo pristupa.

• Sukladno odredbama članaka 26. do 38. ZZOP-a, osoba na koju se podaci odnose može ostvariti svoja prava na temelju ZZOP-a kod BASF-a, slanjem zahtjeva na e-adresu: mirela.andjelkovic@basf.com, i kod Aktona, slanjem zahtjeva na e-adrese: msg.support@akton.net.

Početak stranice